Badanie: 75% Miejsc Pracy Programistów W Stanach ZJEDNOCZONYCH Zawierają Wymóg O Skończonej Edukacji

W ramach badania firma Burning Glass Technologies studiował ponad 1,6 mln ofert pracy dla programistów, umieszczonych firmami z USA. Okazało się, że firmy technologiczne częściej niż inni pracodawcy, stawiają wymagania wobec kandydatów o edukacji — w 75% przypadków. W ogóle w USA wskaźnik ten jest na poziomie 58%. Przy tym w 95% ogłoszeń z odpowiednimi wymaganiami wskazano, że wnioskodawca musi posiadać co najmniej stopnia (średnia dla wszystkich firm jest na poziomie 92%). Do doliny Krzemowej odpowiednie wskaźniki są jeszcze wyższe.

W 77% reklam, analizujących Burning Glass Technologies, występuje roszczenie o edukacji, i w 98% przypadków od twórców wymaga posiadania co najmniej stopniu.

Czytaj Więcej: google.co.uk/process.html

Dodaj komentarz